Д-р Атанас Янев

Лекар, интернист и пулмолог съм с дългогодишен опит, тридесет и пет години. През целия мой професионален път съм работил клинична работа във Военномедицинска Академия, където съм специализирали придобил три клинични специалност. Във времето съм бил началник отделение в Клиника по пневмология и фтизиатрия и началник клиника в Клиника по фтизиатрия. В инструметалната диагностика въведох в болницатаехография на бял дроб, имам умения в спирометрия, торакоцентеза и рентгеноскопия. Специален интерес представляват за мен туберкулозното заболяване и другите възпалителни заболявания на белия дроб и плеврата.

ОБРАЗОВАНИЕ

 • Магистър по медицина към Висш Медицински Институт- София – 1987 г.
 • Придобита специалност „Вътрешни болести“ – Военномедицинска Академия – 1993г.
 • Придобита специалност по “Пневмология и фтизиатрия” – Военномедицинска Академия – 1996 г.
 • Придобита специалност „Военна терапия“ – Военномедицинска Академия – 2000г.

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Член на Българския лекарски съюз от 1993 г.; 
 • Член на Българското дружество по белодробни болести от 2004 г.;
 • Секретар на югозападен клон на Българското дружество по белодробни болести 2010 – 2014 г.;
 • Член на Европейското респираторно дружество от 2017 г.;

БИОГРАФИЯ

 • От 1987 до 1990г. – Началник Медицинска служба под.26460 – Ямбол
 • От 1991 до 1993г. – Клинична ординатура по вътрешни болести – Военномедицинска Академия. – София
 • От 1994 до 2001г. – Началник отделение и Началник фтизиатрична клиника – Военномедицинска Академия – София.
 •  От 2001 до 2020г. – Началник отделение в Клиника по пневмология и фтизиатрия – Военномедицинска Академия.