Д-р Деница Димитрова

Аз съм специалист пулмолог в София с над 10 години опит. Притежавам клиничен опит в областта на бронхообструктивните, неопластични, съдови и възпалителни заболявания на белите дробове. Провеждам профилактика, диагностика и лечение на остри и хронични белодробни болести само на възрастни пациенти и не преглеждам деца.

Преподавател съм по “Белодорбни болести” на български и чуждестранни студенти следващи в Медицински Университет София. Защитих дисертация в областта на Астма и съм и доктор по медицина (д. м.) с над 25 научни статии като автор и съавтор в областта на белодробните болести, както в България, така и в чужбина.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински факултет към Тракийски университет в гр.Стара Загора през 2012 г. Своята специалност Пневмология и фтизиатрия придобива през 2018 г. в Медицински университет – София. През 2020 г. придобива научна и образователна степен “доктор” след защита на дисертационен труд на тема: Фенотипизиране на бронхиална астма.

Квалификации
 • Квалификация за провеждане и интерпретация на функционално изследване на дишането и полисомнография
 • Квалификация за провеждане на фибробронхоскопия
 • Редовно участие в национални и международни конгреси и семинари по специалността
 • Владее английски и немски език;
Членство в професионални организации
 • Член на Български лекарски съюз
 • Българско дружество по белодробни болести
 • Европейско респираторно дружество
 • Световна асоциация по бронхология и интервенционална пулмология
 • Европейска асоциация по бронхология и интервенционална пулмология
биография
 • 2012 – Магистър по медицина, МФ, Тракийски университет
 • 2012 до 2013г. – Лекар в ОАИЛ, МБАЛ Проф. С. Киркович Ст. Загора
 • 2013 до 2017г. – Специализация по Пневмология и фтизиатрия – СБАЛББ Света София, МФ, МУ-София, гр.София
 • 2018 до 2022г. – Лекар-специалист по пневмология и фтизиатрия в СБАЛББ Света София;
 • 2022г. до днес – Лекар – специалист, бронхолог – Бронхологично отделение, УМБАЛ Св. Ив. Рилски
 • 2017- до сега – Главен асистент, МФ, МУ-София, Катедра по Белодробни болести