Доц. Николай Янев

Аз съм специалист по белодробни болести (пулмолог) с клиничен опит в областта на обструктивните (астма и ХОББ) и възпалителни заболявания на белите дробове. Владея инструментална диагностика – бронхоскопия, ехография на гръден кош, функционално изследване на дишането (спирометрия) и диагностика на пациенти с нарушения на дишането по време на сън (сънна апнея).

Преподавател съм по “Белодорбни болести” на български и чуждестранни студенти следващи в Медицински Университет София. Защитих дисертация в областта на ХОББ и съм и доктор по медицина (д. м.) с над 30 научни статии като автор и съавтор в областта на белодробните болести, както в България, така и в чужбина.

ОБРАЗОВАНИЕ
 • Магистър по медицина към Медицински Университет Плевен – 2010 г.
 • Доктор по медицина – 2016 г.
 • Придобита специалност по “Пневмология и фтизиатрия” – Медицински Университет Плевен – 2016 г.
 • Придобита правоспособност по “Интервенционална пулмология – I ниво” – Медицински Университет Плевен – 2016 г.
 • Придобита правоспособност по “Ехография торакс – I ниво” – Медицински Университет София – 2018 г.
 • Придобита правоспособност по “Интервенционална пулмология – II ниво” – Медицински Университет София – 2019 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ
 • Следдипломна квалификация по диагностика и поведение при пациенти с алфа-1-антитрипсинов дефицит – Полша, Холандия, Италия, Литва (2012-2016 г.);
 • Курс по интервенционална бронхология ERS – Атина, Гърция (2015 г.);
Членство в професионални организации
 • Член на Българския лекарски съюз от 2010 г.; 
 • Член на Българското дружество по белодробни болести от 2011 г.;
 • Секретар на Българското дружество по белодробни болести 2012 – 2014 г.;
 • Член на Европейското респираторно дружество от 2011 г.;
 • Член на Европейското дружество по бронхология и интервенционална медицина от 2015 г.
 • Председател на БЛС за МБАЛББ “Света София” ЕАД от 2017 г.
 • Член на Световното дружество по бронхология и интервенционална медицина – 2020 г.
БИОГРАФИЯ
 • От 2011 до 2016 г. – Асистент към катедрата по “Кардиология, пулмология и ендокринология” към Медицински Университет Плевен; 
 • От 2012 до 2016 г. – Специализира “Пневмология и фтизиатрия” в Медицински Университет Плевен; 
 • 2016 г. – Защитава дисертация на тема “Продължително проследяване на болни с ХОББ. Фармакоикономически анализ”;
 • 2017 г. – 2018г. – Ординатор във “Втора клиника по неспецифични белодробни инфекции” към МБАЛББ “Света София”
 • 2018г. – 2022г. – Асистент към катедра по “Белодорбни болести” към Медицински Университет София
 • 2018г. – до днес – Интервенционален пулмолог в “Бронхологично отделение” към МБАЛББ “Света София”
 • 2022г. – до днес – Доцент към катедра по “Белодорбни болести” към Медицински Университет София