Специалисти

Доц. Николай Атанасов Янев, д.м.

 • Специалист по “Белодробни болести”
 • Интервенционална пулмология (Бронхология)
 • Ехография на гръден кош
 • Медицина на съня

Д-р Атанас Николов Янев

 • Специалист по “Белодробни болести и фтизиатрия”
 • Специалист по “Вътрешни болести”
 • Специалист по “Военно-полева терапия”
 • Ехография на гръден кош

Д-р Деница Гошева Димитрова, д.м.

 • Специалист по “Белодробни болести и фтизиатрия”
 • Интервенционална пулмология (Бронхология)
 • Ехография на гръден кош
 • Медицина на съня